Suchy granulat

Szczeliwo w postaci suchego granulatu do rozrobienia z wodą. W celu utworzenia szczeliwa, granulat należy wymieszać z wodą bezpo…
Szczeliwo stosuje się bezpośrednio w miejscu powstałego wycieku, poprzez nałożenie na powstałe nieszczelności odpowiedniej jego wa…
Szczeliwo w postaci suchego granulatu do rozrobienia z wodą. Szczeliwo stosuje się bezpośrednio w miejscu powstałego wycieku, p…