Szczeliwa

Szczeliwo w postaci suchego granulatu do rozrobienia z wodą. Szczeliwo stosuje się bezpośrednio w miejscu powstałego wycieku, p…
Osłona studzienki kanalizacyjnej zgodna z przepisami zawartymi w dziale 8.1.5.1 Umowy Europejskiej ADR 100% PRODUKT EKOLOGICZN…
Pastę stosuje się bezpośrednio w miejscu powstałego wycieku, poprzez nałożenie na powstałe nieszczelności odpowiedniej jego warstw…