Sorbenty

Sorbent pomaga w łatwy i szybki sposób usunąć każdy wyciek. Składają się z bardzo kruchego sorpcyjnego granulatu z duńskiego surow…
Sorbent sypki mineralny na bazie naturalnej ziemi okrzemkowej. Opakowanie 5 litrów. Zalecany do zasypywania rozlewisk substancj…