Ochrona uszu

Ochronniki Optime II zaprojektowano do użytku w środowisku, w którym użytkownik jest szczególnie narażony na działanie hałasu, dla…