Sorbent Damolin 20 kg

Sorbent sypki mineralny na bazie naturalnej ziemi okrzemkowej. Zalecany do zasypywania rozlewisk substancji ropopochodnych i c…