Sorbent Absodan 10 kg

Sorbent pomaga w łatwy i szybki sposób usunąć każdy wyciek. Składają się z bardzo kruchego sorpcyjnego granulatu z duńskiego surow…