Beczki z tworzywa sztucznego

Beczka z tworzywa sztucznego z atestem do substancji niebezpiecznych. Zdejmowalne wieko z ocynkowanym pierścieniem zaciskowym.…
Beczka z tworzywa sztucznego z atestem do substancji niebezpiecznych. Zdejmowalne wieko z ocynkowanym pierścieniem zaciskowym.…
Beczka z tworzywa sztucznego z atestem do substancji niebezpiecznych. Zdejmowalne wieko z ocynkowanym pierścieniem zaciskowym.…
Beczka z tworzywa sztucznego z atestem do substancji niebezpiecznych np. zużytego sorbentu. Zdejmowalne wieko z ocynkowanym pier…