Kontenery atestowane

Kontener o zapisie D-333015440/99 Cechy produktu: - do zastosowań w obszarach strefy zagrożenia wybuchem 1 i 2 - pojemnik na…
Atestowany kontener kod ADR 31/HA1/Y/D/BAM Cechy produktu: - opakowania nadające się do składowania piętrowego, posiadające we…
Atestowany kontener kod ADR 31/HA1/Y/D/BAM Cechy produktu: - opakowania nadające się do składowania piętrowego, posiadające we…
Kontener z kodem UN na odpady niebezpieczne. Cechy produktu: - Odpowiednie do składowania i transportu materiałów niebezpieczn…